|

نداشتن بیمه در زمان تصادف جریمه دارد؟

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران گفت:اگر وسیله نقلیه‌ای بیمه نامه شخص ثالث نداشته باشد، اعمال قانون مى شود.

نداشتن بیمه در زمان تصادف جریمه دارد؟
کد مطلب : 36905

سرهنگ احسان مومنی  در خصوص اخذ خسارت از بیمه اظهار کرد: بیمه شخص ثالث اجباری و اگر وسیله نقلیه‌ای نداشته باشد؛ طبق قانون بازخواست و یا توقیف می شود.

وی افزود: اگر راننده‌ای در تصادفی بیمه نداشته و مقصر هم باشد باید هزینه طرف مقابل را هم پرداخت کند.

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بیان کرد: اگر غیر مقصر باشد راننده می‌بایست سریعا نسبت به بیمه کردن خودروی خود اقدام و از بیمه مقصر حادثه می‌تواند استفاده نماید.

سرهنگ مومنی گفت: یکی از شرایط رانندگی این است که حتما راننده دارای گواهینامه معتبر و مهارت رانندگی باشد.

وی افزود: مهارت دو دسته است و به دو دسته مهارت مادی و معنوی تقسیم می‌شود مهارت مادی به داشتن گواهینامه باز می‌گردد.

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بیان کرد: اگر راننده وسیله نقلیه گواهینامه نداشته باشد و مقصر در حادثه نیز باشد باید خسارات زیان دیده را پرداخت نماید.

سرهنگ مومنی افزود:اگر راننده فاقد گواهینامه باشد و غیر مقصر باشد پلیس وی را به مرجع قضایی معرفی نموده تا اول جریمه‌های و محکومیت را طی نماید و سابقه کیفری برای وی در نظر گرفته می‌شود و بعد از ان برابر دستور مقام قضایی می‌تواند از بیمه استفاده کند.

 

دیدگاه تان را بنویسید