|

بیمه| بیمه شخص ثالث| بیمه تکمیلی

رئیس بیمه کاریزما مشخص شد!

بیمه زندگی کاریزما مدیر خود را شناخت!

رئیس بیمه کاریزما مشخص شد!
کد مطلب : 34782

عباس اسلامی مدیر عامل شرکت بیمه کاریزما شد.

وی، پیش از این معاون مدیرعامل در بیمه های زندگی شرکت بیمه کارآفرین بود.

 

دیدگاه تان را بنویسید