|

مجوز مجلس به بانک‌های دولتی برای انتشار ۵۰ همت اوراق در سال ۱۴۰۲

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بانک‌های دولت احازه دادند تا در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند.

مجوز مجلس به بانک‌های دولتی برای انتشار ۵۰ همت اوراق در سال ۱۴۰۲
کد مطلب : 36982

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تبصره الحاقی ۱ و ۳ تبصره ۱۶ این لایحه در بخش درآمدی را به شرح زیر تصویب کردند:

«الحاقی ۱- بانک‌های دولتی مجازند در سال ۱۴۰۲ معادل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند.

الحاقی ۳- بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند حسب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به أخذ مالیات به میزان بیست درصد (۲۰%) تعهد انجام نشده (تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام می شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی واریز نماید.»

 

دیدگاه تان را بنویسید