|

بانک مرکزی: نرخ ارز مبنای حقوق و عوارض گمرگی ۲۸۵۰۰ تومان است

نرخ ارز مبنای حقوق و عوارض گمرگی نرخ ETS و معادل ۲۸۵۰۰ تومان است.

بانک مرکزی: نرخ ارز مبنای حقوق و عوارض گمرگی ۲۸۵۰۰ تومان است
کد مطلب : 37042

نرخ ارز مبنای حقوق و عوارض گمرگی براساس قانون بودجه سال 1401 نرخ ETS و معادل 28500 تومان است و کماکان به قوت خود باقی است و هیچ تغییری نخواهد داشت.

 

دیدگاه تان را بنویسید