|

افزایش ۴۵ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال ۱۴۰۱

‌تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ چهار میلیون و ۴۴۸ هزار و ۵۳۰ میلیار تومان بوده است که در مقایسه با سال قبل از آن، به میزان مبلغ یک میلیون و ۳۸۶ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان معادل ۴۵.۳ درصد افزایش داشته است.

افزایش ۴۵ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال ۱۴۰۱
کد مطلب : 37743

از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ سه میلیون و ۷۶۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان معادل ۸۴.۶ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۶۸۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان معادل ۱۵.۴ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

 سهم بخش‌های اقتصادی از تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار و همچنین سهم خانوار از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را نشان می‌دهد که بر اساس آن سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به صاحبان کسب و کار در بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ یک میلیون و ۳۹۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان معادل ۳۷ درصد بوده است.

در این قسمت هدف از دریافت تسهیلات توسط صاحبان کسب و کار و خانوار در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ مشخص شده است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی مبلغ ۲ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان معادل ۷۲.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است، همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی ( خانوار) مبلغ ۳۰۲ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان معادل ۴۴.۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۹۹۳ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص ۳۶.۲ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۲ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان) است.

بر این اساس، از یک میلیون و ۳۹۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۱.۴ درصد آن (مبلغ ۹۹۳ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان) به تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ است.

بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۵۷ هزار و ۳۶ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۵۴.۲ میلیارد ریال پرداخت شده است. در ضمن در بخش خدمات تعداد یک میلیون و ۶۸۹ هزار و ۳۱۲ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۸.۹ میلیارد ریال پرداخت شده است. همچنین، در بخش خانوار تعداد هشت میلیون و ۹۶۶ هزار و ۵۱۰ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره هشت دهم میلیارد ریال پرداخت شده است.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین