|

نرخ حق الوکاله بانک صنعت و معدن تعیین شد

بر اساس مصوبه هیات مدیره بانک صنعت و معدن نرخ حق الوکاله این بانک برای سال ۱۴۰۲ سه درصد تعیین شد.

نرخ حق الوکاله بانک صنعت و معدن تعیین شد
کد مطلب : 37802

حداکثر نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده‌های سرمایه گذاری در فعالیت‌های اقتصادی بر اساس بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳درصد تعیین شده است.

مطابق ماده ۳ از بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی، بانک‌های کشور مکلفند نرخ حق الوکاله خود را در ابتدای هر سال مالی تعیین و اعلام کنند.

 

دیدگاه تان را بنویسید