|

یک عرضه اولیه دیگر در راه فرابورس

به زودی سهام شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان با نماد "زفجر" در فرا بورس عرضه اولیه می‌شود.

یک عرضه اولیه دیگر در راه فرابورس
کد مطلب : 37822

به توجه به گزارش ماهیانه تولید و فروش شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان، این شرکت در سال گذشته ۴۳،۶۵۷،۳۰۰ تن شیر گاو تولید کرده است که به مبلغ ۴،۷۱۴،۵۱۵ میلیون ریال به فروش رسانده است.

همچنین این شرکت در کل سال گذشته ۱۶،۴۱۶ تن شیر بز تولید کرده است که به قیمت ۱۲۷،۸۴۵ میلیون ریال به فروش رسانده است.

در کل سال گذشته ۴۳،۶۵۷،۳۰۰ تن چربی شیر تولید کرده است که به قیمت ۲۳۴،۷۶۱ میلیون ریال به فروش رسانده است.

به زودی جزئیات جدیدی از عرضه اولیه وفجر منتشر می‌شود.

در دو ماه گذشته شرکت‌های بین المللی توسعه ص. معادن غدیر و پرداخت الکترونیک پاسارگاد در بازار سرمایه عرضه اولیه شده است که بازدهی خوبی نصیب سرمایه گذاران کرده است.

 

دیدگاه تان را بنویسید