|

معافیت افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از مالیات واگذاری سهام عدالت

رییس کل سازمان امور مالیاتی معافیت مالیاتی واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی را ابلاغ کرد.

معافیت افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از مالیات واگذاری سهام عدالت
کد مطلب : 37902

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، معافیت مالیاتی واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی موضوع تصویب‌نامه شورای عالی اجرای سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

در بخشنامه ابلاغی سیدمحمدهادی سبحانیان خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور تصریح شده است: با توجه به مفاد بند (2) تصویب‌نامه شماره 220573/ت 60791 هـ مورخ 1401/11/30 هیئت محترم وزیران مبنی بر ملغی شدن تصویب‌نامه شماره 167000/ت 59990 هـ مورخ 1401/09/12 ارسالی طی نامه شماره 80/257118 مورخ 1401/12/13 شورای عالی اجرای سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در اجرای قسمت‌ اخیر بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به موجب تصویب‌نامه صدرالاشاره در خصوص نحوه واگذاری سهام عدالت جدید مصوب شده است، برای اجرا ارسال می‌شود.

در این بخشنامه آمده است: بر اساس ماده (11) تصویب‌نامه مذکور، نقل و انتقال سهام موضوع این مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای انجام خواهد گرفت. این نقل و انتقال از پرداخت کلیه هزینه‌ها و مالیات معاف است.

دیدگاه تان را بنویسید