|

دبیر کانون کارگزاران بورس تغییر کرد؛ عظیم ثابت دبیر جدید کانون

عظیم ثابت بعنوان دبیر جدید کانون بورس منصوب شد.

دبیر کانون کارگزاران بورس تغییر کرد؛ عظیم ثابت دبیر جدید کانون
کد مطلب : 37942

 عظیم ثابت پیشکسوت بازار سرمایه به عنوان دبیر جدید کانون کارگزاران انتخاب شد. حسین خزلی، روح الله میرصانعی و محمدرضا دهقانی احمدآباد دبیران کل پیشین این نهاد هستند.

 

دیدگاه تان را بنویسید