|

اعلام نتیجه چهارمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاری حراج پنجم در سال ۱۴۰۲

حراج جدید اوراق مالی اسلامی دولتی در تاریخ ۷ شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد.

اعلام نتیجه چهارمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاری حراج پنجم در سال ۱۴۰۲
کد مطلب : 39508

ضمن اعلام نتیجه چهارمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۲ (مورخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲)، به اطلاع می‌رساند حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ ۷ شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد.

جزئیات این گزارش به شرح زیر است:

اعلام نتیجه چهارمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاری حراج پنجم در سال ۱۴۰۲بانک مرکزی پیشنهادات دریافت‌شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و این وزارتخانه نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. بانک مرکزی بر اساس بند «ع» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

دیدگاه تان را بنویسید