|

کاهش ۱۵ درصدی نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای در دی ماه

گزارش بانک مرکزی از آمار چک‌های مبادله ای در دی ماه ۹۹ نشان می دهد نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای در این ماه نسبت به آذرماه کاهش ۱۴.۹ درصدی داشته است و این نسبت به کمترین رقم در سه سال گذشته یعنی ۸ درصد رسید.

کاهش ۱۵ درصدی نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای در دی ماه
کد مطلب : 748

به گزارش خبرنگار تراز اقتصاد، گزارش بانک مرکزی از آمار چک های مبادله ای در دی ماه 99، نشان‌دهنده تداوم روند کاهشی تعداد و مبلغ چک های برگشتی مشابه ماه‌های اخیر است که بعد از اجرایی شدن قانون جدید چک از اواخر سال 97 تاکنون شاهد آن بوده ایم.

مطابق گزارش بانک مرکزی، در دی ماه 1399 در کل کشور بالغ بر 8.4 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 1885 هزار میلیارد ریال مبادله گردید که نسبت به مـاه قبـل از نظـر تعـداد 10.7 درصـد کاهش و از نظر مبلـغ 1.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در دی ماه 1399، در کل کشور بیش از 7.8 میلیون فقره چک به ارزشی حـدود 1676 هـزار میلیارد ریال وصول گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 9.4 درصد کاهش و از نظر مبلغ 3.1 درصـد افزایش نشان می‌دهـد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 92 درصد و 88.9 درصد وصول گردیده است. درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در آذرماه 1399 به ترتیب معادل 90.6 درصد و 87.5 درصد و در دی ماه 1398 بـه ترتیـب برابـر 91.8 درصـد و 89.9 درصـد است.

در دی‌ماه 1399، در کل کشور بالغ بر 678 هزار فقـره چـک بـه ارزشـی حـدود 209 هـزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 24 درصد و 10.5 درصد کاهش نشان می‌دهـد.

براساس این گزارش، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مـذکور (دی 99) بـه ترتیـب 8 درصد و 11.1 درصد برگشت داده شده است. تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده نسبت به چک های مبادله شده در آذرماه امسال به ترتیب معادل 9.4 درصد و 12.5 درصد و در دی ماه 98 به ترتیب برابـر 8.2 درصـد و 10.1 درصد بوده است. به عبارت دیگر، تعداد چک های برگشت داده شده نسبت به چک‌های مبادله شده در دی ماه 99 در مقایسه با آذرماه امسال 14.9 درصد کاهش یافته است.

به گزارش فارس، نسبت 8 درصدی تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای در دی ماه امسال کمترین رقم این شاخص در سه سال گذشته بوده است.

کارشناسان اعتقاد دارند با اجرای بندهای عقب افتاده قانون جدید چک از جمله چک الکترونیک توسط بانک مرکزی، شاهد کاهش چشمگیر تعداد و مبلغ چک های برگشتی نسبت به مبادله ای در ماه های آتی خواهیم بود.

انتهای پیام/


دیدگاه تان را بنویسید