|

شروع رقابت برای خرید دو نوع خودرو

امروز یک شنبه ۱۱ دی ماه خودرو پژو ۲۰۷ و هایما S۸ در تالار خودرو بورس کالا معامله می‌شود.

شروع رقابت برای خرید دو نوع خودرو
کد مطلب : 35959

​میزان پیش دریافت خرید صد درصد و هایما S۸ پنجاه درصد درنظر گرفته شده است.

اشخاصی که در عرضه‌های قبلی در بورس کالا و همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۸ از شرکت‌های خودروسازی موفق به خرید خودروی سواری شده اند امکان ثبت سفارش ندارند.

هر کد بورسی صرفا امکان ثبت سفارش بر روی یک کد عرضه از مجموع عرضه‌های روز انجام معامله را دارد و ثبت سفارش برای اشخاص حقوقی مجاز نیست.

قیمت پایه پژو ۲۰۷ حدود ۱.۸۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و قیمت پایه هایما ۹.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

شرایط خرید پژو ۲۰۷ دستی سفید

هرکدملی (خریداران حقیقی) صرفا مجازبه ثبت سفارش برروی یکی ازکد‌های عرضه شده درتاریخ عرضه وصرفا برای یک دستگاه خودرو است. خریداران باید شرایط سن ۱۸ سال تمام را داشته و اشخاصی که درعرضه‌های قبلی موفق به خرید خودرو شدند امکان ثبت سفارش ندارند، خریداران جهت ادامه مراحل خرید باید همزمان با تسویه دربورس کالا (حداکثر تاپایان مهلت مجازتسویه در بورس)، با مراجعه به آدرس: esale.ikco.ir اقدام به ایجاد و تکمیل پروفایل شخصی نموده ودرزمان مقررکه طی پیامک (تکمیل وجه هزینه‌های متعلقات قانونی) اطلاع رسانی می‌گرددعلاوه برانتخاب یکی ازنمایندگی‌های مجاز، بیمه گر مورد نظر خود را در سایت انتخاب و نسبت به واریز وجه هزینه‌های زیراقدام نماید: هزینه هاشامل بیمه و شماره گذاری وهزینه ثابت جمعا به مبلغ ۴۳، ۷۱۳، ۱۰۰ ریال، بعلاوه ۱۳ درصد بابت مالیات و عوارض قانونی که براساس مبلغ معامله محاسبه وتوسط خریدار بایدپرداخت شود. بدیهی است درصورت عدم واریزهزینه‌های فوق حداکثرتا ۵ روزتقویمی پس از ارسال پیامک (تکمیل وجه متعلقات قانونی) به نسبت زمان تاخیر خریدار در واریز وجوه تکمیلی زمان تحویل خودرو تغییر خواهد کرد.

هرکد ملی مجازبه ثبت سفارش برروی یکی ازکد‌های عرضه شده درتاریخ عرضه صرفابرای ۱ خودرو. خریدار باید سن ۱۸ سال تمام راداشته باشند. اشخاصی که پیش تردرعرضه‌های قبلی موفق به خرید خودرو شدند امکان ثبت سفارش ندارند. خریداران جهت ادامه مراحل باید همزمان با تسویه مبلغ معامله دربورس با مراجعه به سایت esale.ikco.ir اقدام به ایجاد و تکمیل پروفایل نموده ودرزمان مقررطی پیامک اطلاع رسانی می‌گردد، علاوه برانتخاب یکی ازنمایندگی‌های مجاز بیمه گر موردنظر خود را در سایت انتخاب و نسبت به واریز وجه هزینه‌های زیراقدام نماید: هزینه‌های بیمه وشماره گذاری وهزینه ثابت جمعابه مبلغ ۴۳۷۱۳۱۰۰ ریال بعلاوه ۱۲ درصدمالیات وعوارض که براساس مبلغ معامله محاسبه وتوسط خریدار باید پرداخت شود بدیهی است درصورت عدم واریزهزینه‌های فوق حداکثرتا ۵ روزتقویمی پس ازارسال پیامک به نسبت زمان تاخیرخریداردر واریز وجوه تکمیلی زمان تحویل خودرو تغییرخواهد کرد.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین