|

تهران با بارش برف سپید پوش شد

صبح یکشنبه بارش برف در تهران آغاز شده مثل خیلی از نقاط دیگر کشور و تا تاریکی شب همچنان این بارش ادامه داشته است.

تهران با بارش برف سپید پوش شد
کد مطلب : 36711

 برفی که پس از سال ها تهران را سفید پوش کرده است. ستاد بحران در تهران به حالت آماده باش در آمده. | محمد عباس نژاد

 • تهران با بارش برف سپید پوش شد

 • تهران با بارش برف سپید پوش شد

 • تهران با بارش برف سپید پوش شد

 • تهران با بارش برف سپید پوش شد

 • تهران با بارش برف سپید پوش شد

 • تهران با بارش برف سپید پوش شد

 • تهران با بارش برف سپید پوش شد

 • تهران با بارش برف سپید پوش شد

 • تهران با بارش برف سپید پوش شد

 • تهران با بارش برف سپید پوش شد

 • تهران با بارش برف سپید پوش شد

 • تهران با بارش برف سپید پوش شد

 • تهران با بارش برف سپید پوش شد

 • تهران با بارش برف سپید پوش شد

 • تهران با بارش برف سپید پوش شد

 • تهران با بارش برف سپید پوش شد

 • تهران با بارش برف سپید پوش شد

 • تهران با بارش برف سپید پوش شد

 • تهران با بارش برف سپید پوش شد

 • تهران با بارش برف سپید پوش شد

 • تهران با بارش برف سپید پوش شد

 •  

دیدگاه تان را بنویسید