|

تصویری دلهره آور از کوچ عشایرها

این تصویر که سال ۱۳۸۷ در همشهری سرزمین من منتشر شده است، تصویری ویژه از مصائب کوچ عشایر در ایران است.

تصویری دلهره آور از کوچ عشایرها
کد مطلب : 37950

چهارمحال و بختیاری؛ تمام اعضای یک خانوار عشایری  به همراه دام‌های خود  از طریق این قرقره که  محلی‌ها به آن جره می‌گویند، از رودخانه سرد و پرآب بازفت  عبور می‌کنند تا به محلی پرآب‌وعلف برسند. این عکس را حسن‌ غفاری گرفته است.

 

دیدگاه تان را بنویسید