|

۲۱ سد بیشتر از ۵۰ درصد آب دارند

آخرین وضعیت آمار سدهای کشور بیانگر این است که اکنون ۲۱ سد از سدهای مهم شرب و کشاورزی بیش از ۵۰ درصد آب دارند.

۲۱ سد بیشتر از ۵۰ درصد آب دارند
کد مطلب : 37225

در حال حاضر میزان ورودی آب به سدهای کشور تا ۲۰ بهمن‌ماه معادل ۱۵میلیارد و ۹ میلیون مترمکعب بوده که این عدد در مقایسه با سال گذشته که عددی معادل ۱۴ میلیارد و ۷۹ میلیون مترمکعب بوده دو درصد کاهش داشته، همچنین میزان خروجی از مخازن سدهای کشور در این تاریخ معادل ۹ میلیارد و ۷۴ میلیون مترمکعب ثبت شده که این عدد در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۱۰ میلیارد و ۷۲ میلیون مترمکعب بوده بیانگر کاهش ۹ درصدی است.

در شرایط کنونی حجم آب موجود در مخازن ۲۴ میلیارد و ۴۵ میلیون مترمکعب ثبت شده که نسبت به سال گذشته که عددی معادل ۲۳ میلیارد و ۳۹ میلیون مترمکعب بوده پنج درصد افزایش داشته و درصد پرشدگی مخازن سدهای کشور به عدد ۵۰ درصد رسیده است.

 

دیدگاه تان را بنویسید