|

افزایش تبخیر آب در حوضه‌های آبریز کشور طی هفته آینده

بر اساس گزارش مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، بررسی وضعیت تبخیر در حوضه‌های آبریز کشور نشان می‌دهد که این روند هفته آینده در برخی حوضه‌ها افزایش خواهد یافت.

افزایش تبخیر آب در حوضه‌های آبریز کشور طی هفته آینده
کد مطلب : 37864

میزان تبخیر آب در حوضه‌های آبریز کشور یکی از مهم‌ترین مسائل در به‌وجودآمدن کم‌آبی یا پرآبی است، به‌طوری که هرچه میزان تبخیر بیشتر باشد وضعیت تأمین آب هم مشکلات بیشتری خواهد داشت.

بر اساس اعلام مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، برای هفته اول، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در مناطق شمالی و جنوب غربی کشور افزایشی و در جنوب شرقی کاهشی پیش‌بینی می‌شود و نسبت به هفته گذشته در مناطق جنوب غربی و غرب کشور افزایشی و در مناطق شمالی کاهشی خواهد بود.

وضعیت پتانسیل تبخیر برای هفته دوم نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در به طور عمده در مناطق شمالی کشور افزایشی پیش‌بینی می‌شود و همچنین برای هفته دوم نسبت به هفته اول در عمده مناطق کشور افزایشی خواهد بود.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۱۵ اردیبهشت‌ماه نسبت به هفته گذشته منفی ۰.۴ میلیمتر خواهد بود، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۰.۳ میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به این شکل است که نسبت به هفته گذشته ۰.۶ میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۰.۹ میلیمتر خواهد بود.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز فلات مرکزی در هفته منتهی به ۱۵ اردیبهشت‌ماه نسبت به هفته گذشته ۰.۵ میلیمتر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۰.۵ میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز قره‌قوم به این شکل است که نسبت به هفته گذشته منفی ۰.۸ میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۰.۹ میلیمتر خواهد بود.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز مرزی شرق در هفته منتهی به ۱۵ اردیبهشت‌ماه نسبت به هفته گذشته منفی ۰.۱ میلی‌متر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی ۰.۴ میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان به این شکل است که نسبت به هفته گذشته ۱ میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۰.۱ میلی‌متر خواهد بود.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۲۲ اردیبهشت‌ماه نسبت به هفته گذشته ۱.۴ میلیمتر خواهد بود، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۱.۴ میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به این شکل است که نسبت به هفته گذشته ۱.۸ میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۱.۲ میلیمتر خواهد بود.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز فلات مرکزی در هفته منتهی به ۲۲ اردیبهشت‌ماه نسبت به هفته گذشته ۱.۱ میلیمتر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر صفر میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز قره‌قوم به این شکل است که نسبت به هفته گذشته منفی ۰.۲ میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۰.۷ میلیمتر خواهد بود.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز مرزی شرق در هفته منتهی به ۲۲ اردیبهشت‌ماه نسبت به هفته گذشته ۰.۹ میلی‌متر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی ۰.۳ میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان به این شکل است که نسبت به هفته گذشته ۱.۵ میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی ۰.۱ میلی‌متر خواهد بود.

 

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین