|

قیمت برنج پاکستانی

قیمت هر کیلو برنج پاکستانی به ۸۰ هزار تومان رسید

در این خبر قیمت انواع برنج پاکستانی موجود در بازار را بررسی کرده ایم.

قیمت هر کیلو برنج پاکستانی به ۸۰ هزار تومان رسید
کد مطلب : 40148

به گزارش ترازاقتصاد:قیمت برنج به عنوان یکی از مهمترین محصولات کشاورزی در جهان، تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد. این عوامل شامل عوامل داخلی و خارجی می‌شوند. عوامل داخلی شامل مواردی مانند تولید و عرضه برنج در کشورهای مختلف، تقاضای داخلی و صادرات برنج، هزینه‌های تولید و نگهداری برنج، تغییرات قوانین و مقررات داخلی و ... هستند. عوامل خارجی شامل مواردی مانند تقاضای بین‌المللی برای برنج، تولید و صادرات برنج در کشورهای رقیب، تغییرات نرخ ارز، تغییرات قوانین و مقررات خارجی و ... هستند. بنابراین، قیمت برنج تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم این عوامل قرار می‌گیرد و تغییراتی در هر یک از این عوامل می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر روی قیمت برنج داشته باشد.

در بازار امروز قیمت برنج پاکستانی ۳۸۶ شالی افروز زرین در کیسه ۱۰ کیلوگرمی حوالی ۴۰۹ میلیون تومان شده است. همچنین قیمت برنج پاکستانی طبیعت در همین وزن ۶۰۰ هزارتومان اعلام شده است.

قیمت برنج پاکستانی درجه یک نفیس نیز در کیسه ۱۰کیلوگرمی ۸۰۰ هزارتومان ارزشگذاری شده است. برنج پاکستانی ستایش نیز کیلویی ۶۰ هزارتومان است.

قیمت انواع برنج پاکستانی در بازار

نوع محصول وزن قیمت(تومان)

 • برنج پاکستانی ۳۸۶ شالی افروز زرین ۱۰ کیلوگرم ۴۰۹,۰۰۰
 • برنج پاکستانی ۱۱۲۱ بیتمز ۱۰ کیلوگرم ۸۰۰,۰۰۰
 • برنج پاکستانی سوپر کرنل باسماتی بیتمز ۱۰ کیلوگرم ۷۱۵,۰۰۰
 • برنج پاکستانی سوپر باسماتی نفیس ۱۰ کیلوگرم ۸۰۰,۰۰۰
 • برنج پاکستانی آق بانو کیسه ۱۰ کیلوگرم ۵۹۰,۰۰۰
 • برنج پاکستانی طبیعت ۱۰ کیلوگرم ۶۰۰,۰۰۰
 • برنج پاکستانی احمد ۱۰ کیلوگرم ۵۸۵,۰۰۰
 • برنج پاکستانی سوپرباسماتی هاشمی ۱۰ کیلوگرم ۶۹۰,۰۰۰

برنج پاکستانی ستایش ۱قیمت برنج به عنوان یکی از مهمترین محصولات کشاورزی در جهان، تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد. این عوامل شامل عوامل داخلی و خارجی می‌شوند. عوامل داخلی شامل مواردی مانند تولید و عرضه برنج در کشورهای مختلف، تقاضای داخلی و صادرات برنج، هزینه‌های تولید و نگهداری برنج، تغییرات قوانین و مقررات داخلی و ... هستند. عوامل خارجی شامل مواردی مانند تقاضای

بین‌المللی برای برنج، تولید و صادرات برنج در کشورهای رقیب، تغییرات نرخ ارز، تغییرات قوانین و مقررات خارجی و ... هستند. بنابراین، قیمت برنج تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم این عوامل قرار می‌گیرد و تغییراتی در هر یک از این عوامل می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر روی قیمت برنج داشته باشد.

در بازار امروز قیمت برنج پاکستانی ۳۸۶ شالی افروز زرین در کیسه ۱۰ کیلوگرمی حوالی ۴۰۹ میلیون تومان شده است. همچنین قیمت برنج پاکستانی طبیعت در همین وزن ۶۰۰ هزارتومان اعلام شده است.

قیمت برنج پاکستانی درجه یک نفیس نیز در کیسه ۱۰کیلوگرمی ۸۰۰ هزارتومان ارزشگذاری شده است. برنج پاکستانی ستایش نیز کیلویی ۶۰ هزارتومان است.

قیمت انواع برنج پاکستانی در بازار

نوع محصول وزن قیمت(تومان)

 • برنج پاکستانی ۳۸۶ شالی افروز زرین ۱۰ کیلوگرم ۴۰۹,۰۰۰
 • برنج پاکستانی ۱۱۲۱ بیتمز ۱۰ کیلوگرم ۸۰۰,۰۰۰
 • برنج پاکستانی سوپر کرنل باسماتی بیتمز ۱۰ کیلوگرم ۷۱۵,۰۰۰
 • برنج پاکستانی سوپر باسماتی نفیس ۱۰ کیلوگرم ۸۰۰,۰۰۰
 • برنج پاکستانی آق بانو کیسه ۱۰ کیلوگرم ۵۹۰,۰۰۰
 • برنج پاکستانی طبیعت ۱۰ کیلوگرم ۶۰۰,۰۰۰
 • برنج پاکستانی احمد ۱۰ کیلوگرم ۵۸۵,۰۰۰
 • برنج پاکستانی سوپرباسماتی هاشمی ۱۰ کیلوگرم ۶۹۰,۰۰۰
 • برنج پاکستانی ستایش ۱۰ کیلوگرم ۶۰۰,۰۰۰۰ کیلوگرم۶۰۰,۰۰۰

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین