|

بیمه تامین اجتماعی

نحوه ثبت نام بیمه تامین اجتماعی برای زنان خانه دار + شرایط ثبت نام

زنان خانه‌دار و دختران مانند بسیاری از اقشار کشور می‌توانند تحت پوشـش تأمین اجتماعی قرار گیرند و از خدمـات تأمین اجتماعی اسـتفاده کنند.

نحوه ثبت نام بیمه تامین اجتماعی برای زنان خانه دار + شرایط ثبت نام
کد مطلب : 41498

خبرنگار: علی طاهری

زنان خانه‌دار و دختران مانند بسیاری از اقشار کشور می‌توانند تحت پوشـش تأمین اجتماعی قرار گیرند و از خدمـات تأمین اجتماعی اسـتفاده کنند. طرح بیمه زنان خانه‌دار و دختران یکی از زیرمجموعه‌های «طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی» بوده و در ردیف بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است. بیمه زنان خانه‌دار و دختران در سه طرح 12، 14 و 18 درصد بوده و پس از ثبت‌نام، حق‌ بیمه هر ماه حداکثر تا پایان دو ماه بعد، قابل پرداخت است. شرط سنی برای استفاده از این طرح ۱۸ تا ۵۰ سال تمام است. افراد با سن بیش از ۵۰ سال، باید معادل مازاد سنی، سابقه بیمه‌پردازی قبلی داشته باشند.


دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین