|

تعبیر خواب

تعبیر خواب بچه دار شدن چیست؟ | بچه دار شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بچه دار شدن از نظر معبران مختلف را در زیر می خوانید.

تعبیر خواب بچه دار شدن چیست؟ | بچه دار شدن در خواب چه تعبیری دارد؟
کد مطلب : 41713

خبرنگار: علی طاهری

تعبیر خواب بچه دار شدن از نظر معبران مختلف را در زیر می خوانید.

معبران و حکما تعبیر متفاوتی را در خصوص بچه دار شدن در خواب بیان کرده اند. بچه دار شدن با توجه به شرایط آن دارای تعابیر مختلف و بسیاریست که به آن می پردازیم. حال برای مشاهده تعبیر خواب تکمیلی خود با تاروت رنگی همراه شوید.

در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

تعابیر بر اساس معبر

امام جعفر صادق (ع)

حضرت یوسف

ابراهیم کرمانی

منوچهر مطیعی تهرانی

آنلی بیتون

لوک اویتنهاو

لیلا برایت

کتاب سرزمین رویاها

تعابیر بر اساس موضوع

بچه دار شدن

دختر دار شدن

پسر دار شدن

بچه دار شدن دیگران

بچه دار شدن از یک نژاد یا فرهنگ متفاوت

بچه دار شدن به صورت ناگهانی و غیرمنتظره

بچه دار شدن از خواستگار

بچه دار شدن نامزد یا همسر سابق

پسر دار شدن در عین باردار نبودن

بچه دار شدن خواهر

بچه دار شدن مادر

بچه دار شدن مادر مرده

بچه دار شدن مرده

زایمان و بچه دار شدن بدون درد

بچه دار شدن در مکان های مختلف

فرزند دوقلو دار شدن

شیر خوردن بچه

داشتن بچه گریان

داشتن بچه کوچک

پیدا کردن بچه سر راهی

بچه دار شدن در خواب دختر مجرد

بچه دار شدن در خواب خانم متاهل

بچه دار شدن در خواب خانم باردار

بچه دار شدن در خواب خانمی که باردار نیست

بچه دار شدن در خواب زن بیوه

بچه دار شدن در خواب مرد

تعبیر خواب بچه دار شدن

تعبیر خواب بچه دار شدن بر‌ اساس نظر معبر 

از نظر امام جعفر صادق (ع)

امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب بچه دار شدن فرموده اند:

چنانچه زنی در خواب ببیند که صاحب فرزندی شد که دختر بود، به این معناست که یکی از فرزندان ذریه و نسل او به مقام و مرتبه خوبی دست یافته و در بین اقوام و خویشان به رفعت می رسد. در صورتی که در آن رویا فرزند متولد شده پسر بوده و بلافاصله نوزاد پس از تولد شروع به صحبت کرد، احتمالا نشان از پایان عمر رویابین می باشد.

از نظر حضرت یوسف

یوسف نبی نقل کرده اگر کسی در خواب مشاهده کند صاحب فرزندی شد، تعبیر به آن است در فعالیت و حرفه جدیدی که شروع کرده به دستاوردهای خوبی نائل می‌شود. خواب بچه دار شدن در شرایطی که کودک دختر بود، تعبیر به ابعاد روحانی و عرفانی اقدامات و فعالیت های خواب بیننده داشته و اگر فرزند پسری متولد شد، بداند که در امور اقتصادی و مالی پیروز شده و موفقیت خوبی نصیبش می شود.

از نظر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی معتقد است نظاره کردن رویایی که صاحب فرزند پسر می شوید، تعبیر به پریشانی و نگرانی از جهت موضوعاتی برای رویابین و اعضای خانواده اش می شود.

هنگامی که سلطان و حاکمی در خواب مشاهده کند همسرش دختری به دنیا آورد، خبر از افزوده شدن بر اموال و دارایی های او می دهد.

اگر مردی در خواب دختری به دنیا بیاورد، اشاره به مشکلات و شرایطی است که موجب پریشانی می شود.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی بیان کرده اگر زنی باردار در خواب ببیند که بچه دار شده است، احتمالا تعبیر به منزله قرار گرفتن در معرض گناه است.

چنانچه کسی در خواب همسرش را آبستن ببیند، ولی در واقعیت باردار نبود، تعبیر به آن است که وظایف و مسئولیت خطیری بر دوش او گذاشته می‌شود که از آن سبب رنج و زحمت زیادی متحمل خواهد شد.

هنگامی که زنی در رویا خودش را در شکل و شمایل باردار نظاره کند ولی در زندگی چنین نباشد، ممکن است با نگرانی و اندوهی مواجه شود که بر اساس بزرگ بودن شکمش متفاوت است.

رویایی که در آن خانم بارداری را در میان کوچه نظاره کنید، معنای مطلوبی نداشته و خبر از شرایط ناهموار زندگی می‌دهد.‌

از نظر آنلی بیتون

اگر در خواب دختر مجردی خود را به شکل باردار و حامله مشاهده کند، تعبیر به آن است که احتمال می‌رود در جریان برخی گناهان و قصورات شان و حرمت او از بین رفته و حتی پاکدامنی خود را از دست دهد.

چنانچه خانمی که باردار نبوده ولی در خواب خودش را آبستن نظاره کند، به مفهوم آن است که در زندگی زناشویی با همسرش دچار برخی اختلافات و مشاجراتی گردیده و آسایش از کانون خانواده آنها رخت بربسته است که حتی فرزندان نیز بنای ناسازگاری می‌گذارند.

دیدن چنین رویایی برای خانمی که واقعاً باردار است، مفهوم خوبی داشته و بیانگر وضع حملی است که به سهولت و در نهایت ایمنی و سلامت انجام خواهد شد.

از نظر لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو معبر سرشناس غربی نقل کرده خوابی که در آن زنی را مشاهده کنید وضع حمل کرده و فرزندش را به دنیا می آورد، به معنای فقدان و یا از دست رفتن مسئله و موضوعی ارزشمند می‌باشد.

همچنین مفهوم دیگری که برای این خواب بیان کرده‌اند چنین است که خواب بیننده از موقعیتی که هم اکنون در زندگی به سر می‌برد به مرحله دیگری وارد شده و آن را پشت سر می‌گذارد.

از نظر لیلا برایت

لیلا برایت چنین آورده که مشاهده بچه در رویا به منزله فراهم شدن موقعیتی استثنایی جهت پرداختن به امور می‌باشد.

چنانچه کودک را در شکل و شمایل نحیف و لاغر نظاره کنید، نشان دهنده موانعی است که در سر راه شما پدیدار می‌شود.

هنگامی که کودک مذکور، فربه و تپل بود، بشارتی است که از پیروزی در فعالیت‌ها و کارهایتان خبر می‌دهد.

از نظر کتاب سرزمین رویاها

اگر خانمی که دارای همسر بوده در خواب شاهد بچه دار شدن خود بود، تعبیر به آن است که از جهت موضوعی خوشحالی وصف ناپذیری به او می‌رسد.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین