|

تعبیر خواب

تعبیر خواب چادر چیست؟ | چادر در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب چادر از نظر معبران مختلف را در زیر می خوانید.

تعبیر خواب چادر چیست؟ | چادر در خواب چه تعبیری دارد؟
کد مطلب : 41748

خبرنگار: علی طاهری

تعبیر خواب چادر از نظر معبران مختلف را در زیر می خوانید.

از نظر امام جعفر صادق (ع)

از نظر امام صادق اگر کسی در خواب چادر ببیند و یا چادر به سر کند، سه تعبیر دارد:

تعبیر اول، منزلت و مرتبه و مقام است. جایگاه شما والا تر از قبل خواهد شد و مردم نیز ارزش بیشتری برای شما قائل خواهند شد.

تعبیر دوم، برای آقایان نشانه ازدواج و همسر گزینی است. برای خانم ها نیز تعبیر شوهر و صاحب مرد شدن می باشد.

تعبیر سوم، نشانگر رهبری و ریاست بر محدوده مشخصی مثل یک ساختمان است. به بیانی می توان گفت مقامی مثل یک کدخدا خواهید داشت.

از نظر محمد ابن سیرین

از نظر محمد ابن سیرین چادر در عالم رویا، نشانگر پوشش و حجاب دور زن می باشد.

سر کردن جادر:

اگر در خواب دیدید که زنان چادر به سر کرده بودند، این خواب نشانگر عملی است که توام با خوبی و بدی می باشد و لازم است که این کار انجام نشود، به صلاح نیست.

پاره یا سوزاندن چادر:

اگر در خواب دیدید که کسی چادر را پاره کرد و یا در آتش سوزاند، این خواب می تواند تصویری از برداشته شدن حجاب و پوشش باشد. به بیانی دیگر ممکن است پرده از راز های تان برداشته شود.

از نظر ابراهیم کرمانی

از نظر کرمانی چادر در عالم خواب دیدن، تعبیرش یک زن را نشان می دهد.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

از نظر مطیعی تهرانی چادر در عالم رویا و علم تعبیر نمادی از پوشش و حجاب و سر پوشی بر راز های موجود در زندگی تان می باشد. در واقع این خواب نشانگر حفظ شدن شرافت و آبروی شماست. اگر یک آقا هستید و در خواب دیدید که چادر داشتید و یا چادر سر کرده بودید، شما فردی رازدار و قابل اعتماد هستید. در روز های اخیر نیز شاید رازی را به شما گفته باشند و یا خودتان رازی دارید که در هر دو حالت بسیار مراقب هستید.

سر کردن چادر

به تعبیری دیگر اگر در خواب دیدید که چادری به سر کرده بودید، به این علت که چادر برای مردان پوشش عادی و معقولی نیست؛ پس تعبیرش منفی و ناخوشایند است. شاید شما مرتکب اعمال نادرست و ناپسندی شده باشید و همچنین سعی دارید که این گناهان و اعمال زشت خودتان را از چشم دیگران دور نگه دارید. این کار های بد شما اینقدر بزرگ و زشت هستند که اگر روزی برای همگان برملا و افشا شوند، هیچ کس کنار شما نخواهد ماند و تا پایان عمرتان مورد سرزنش، ملامت، و شماتت از سمت بقیه قرار خواهید گرفت.

خریدن چادر

اگر در خواب دیدید که برای کسی چادر خریده بودید، حالا چه تحت عنوان هدیه و یا بی هیچ مناسبتی، این خواب نشان می دهد که شما رازی دارید که اصلا دوست ندارید کسی با خبر شود و می خواهید از کسانی که در جریان هستند خواهش کنید تا اگر اتفاقی افتاد حافظ آبرو و حیثیت شما باشند.

چادر شب:

چادری که در آن لباس یا چیز دیگری می گذاریم و به اصطلاح به آن “چادر شب” می گوییم، نمادی از احترام و قدر دانی از شماست، مخصوصا اگر شما یک خانم باشید.

پیدا کردن چادر:

اگر در خواب دیدید که چادر خود را گم کرده بودید ولی پیدا شد، این رویا نشانگر اتهام و حرف های دروغین و بی اساس می باشد. از سمت کسانی مورد افتراء و تهمت قرار خواهید گرفت. نگران نباشید، چرا که در نهایت همه چیز مشخص می شود و شما نیز تبرئه خواهید شد.

گم شدن چادر:

اگر در خواب دیدید که چادر شما گم شد و هرچه گشتید آن را نیافتید، یک اتفاق ناگوار در پیش دارید که باعث صدمه زدن به آبرو و حیثیت شما خواهد شد.

از نظر اسماعیل ابن اشعث

اسماعیل ابن اشعث عقیده دارد که اگر کسی در خواب چادر دید و یا دید چادر به سر داشت، تعبیرش بیانگر افزایش چشم گیر اموال و دارایی اوست، ولی در قبال این اموال، آرامش و آسایش را از خود خواهد گرفت و دچار اضطراب و ترس طاقت فرسایی خواهد شد.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین