|

تعبیر خواب

تعبیر خواب قهوه چیست؟ | قهوه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب قهوه از نظر معبران مختلف را در زیر می خوانید.

تعبیر خواب قهوه چیست؟ | قهوه در خواب چه تعبیری دارد؟
کد مطلب : 41770

خبرنگار: علی طاهری

تعبیر خواب قهوه از نظر معبران مختلف را در زیر می خوانید.

دیدن قهوه در خواب بیانگر سفری است که شما و دوستانتان انجام خواهید داد.

 

آنلی بیتون:

دیدن مزرعه قهوه در خواب، علامت آن است که فقر و بدبختی سرانجام به سعادت منجر می‌شود.

جوشیدن قهوه در خواب، نشانه توجه شرارت بیگانگان به شماست.

دیدن قهوه ای که هنوز دم نکشیده، در خواب، علامت دشمنان پنهانی است که با گستاخی در صدد نابودی شما هستند.

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ قهوه اشاره به تصاویر زیر دارد:

قهوه: ارتباطات و تعاملات اجتماعی، چیزی هشیار کننده یا محرک، یک وابستگی، ریسکی برای سلامتی.

اگر کسی به شما قهوه تعارف کرد یا برعکس: دوستی و صمیمیت، آنچه ما در عطش و در آرزویش هستیم.

تعبیر خواب نوشیدن قهوه

معبرین غربی: نوشیدن قهوه در خواب را می‌توان اینگونه تفسیر کرد که مشکلاتی در آینده برای شما به وجود خواهد آمد ولی شما با کمک دوستان و اقوام این مشکلات را حل کرده و از شر آن‌ها رهایی می‌یابید.

آنلی بیتون می‌گوید: نوشیدن قهوه در خواب، نشانه پذیرفتن برنامه ازدواج شما از طرف دیگران است. اگر متأهل باشید، نشانه آن است که در دعواهای مکرری که به آن مبتلا شده‌اید، توفیقی صورت نمی‌گیرد.

تعبیر خواب قهوه درست کردن

معبرین غربی: درست کردن قهوه در خواب حضور مهمانی را بیان می‌کند که شما از قبل خود را برای دیدن او آماده کرده‌اید

آنلی بیتون می‌گوید: درست کردن قهوه در خواب، برای دختران به این تعبیر است که از روی خوش اقبالی با کسی ازدواج می‌کنند، و از شر بدی خلاص می‌شوند.

تعبیر خواب خرید و فروش قهوه

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید قهوه خرید و فروش می‌کنید، علامت آن است که در شغل خود زیان می‌کنید.

اگر دختری خواب ببیند خرید و فروش قهوه می‌کند، نشانه آن است که اگر مراقب اعمالش نباشد رسوای عام و خاص می‌گردد.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین