|

قیمت دلار

قیمت دلار امروز یکشنبه 1 بهمن 1402 | قیمت دلار در شیب نزولی

قیمت دلار امروز یکشنبه 1 بهمن 1402 را در ادامه بخوانید.

قیمت دلار امروز یکشنبه 1 بهمن 1402 | قیمت دلار در شیب نزولی
کد مطلب : 42268

دلار در بازار آزاد در بازار روز قبل نسبت به ۳ روز پیش، با ۵۷۰ تومان کاهش، ۵۳,۴۸۰ تومان نرخ گذاری شد.دلار در صرافی ملی در بازار روز قبل نسبت به ۳ روز پیش، با ۲ تومان کاهش، ۴۲,۹۲۲ تومان نرخ گذاری شد.دلار در بازار متشکل در بازار روز قبل نسبت به ۳ روز پیش، با ۲ تومان کاهش، ۴۲,۹۲۲ تومان نرخ گذاری شد.دلار در سامانه سنا با کاهش ۰ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۴۲,۹۲۲ تومان معامله شد.دلار کانادا در بازار روز قبل نسبت به ۳ روز پیش، با ۴۲۶ تومان کاهش، ۳۹,۹۷۰ تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد

روز قبل دلار در بازار آزاد برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار در بازار آزاد که ۳ روز پیش تا ۵۴,۰۵۰ (پنجاه و چهار هزار و پنجاه ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۱ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۱ ژانویه ۲۰۲۴ - با کاهش ۱.۰۶ درصدی به ۵۳,۴۸۰ (پنجاه و سه هزار و چهارصد و هشتاد ) تومان رسید.

قیمت دلار در صرافی ملی شاهد کاهش ۰ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در صرافی ملی که ۳ روز پیش تا ۴۲,۹۲۴ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و چهار ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۱ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۱ ژانویه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۲ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و دو ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل شاهد کاهش ۰ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در بازار متشکل که ۳ روز پیش تا ۴۲,۹۲۴ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و چهار ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۱ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۱ ژانویه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۲ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و دو ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

قیمت دلار در سامانه سنا شاهد کاهش ۰ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در سامانه سنا که ۳ روز پیش تا ۴۲,۹۲۴ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و چهار ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۱ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۱ ژانویه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۲ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و دو ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

روز قبل دلار کانادا برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار کانادا که ۳ روز پیش تا ۴۰,۳۹۶ (چهل هزار و سیصد و نود و شش ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۱ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۱ ژانویه ۲۰۲۴ - با کاهش ۱.۰۶ درصدی به ۳۹,۹۷۰ (سی و نه هزار و نهصد و هفتاد ) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین