|

قیمت سکه

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی دوشنبه 2 بهمن 1402 | قیمت سکه امامی چقدر شد؟

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی دوشنبه 2 بهمن 1402 را بخوانید.

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی دوشنبه 2 بهمن 1402 | قیمت سکه امامی چقدر شد؟
کد مطلب : 42302

قیمت سکه امامی با افزایش ۰.۷۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.نیم سکه با افزایش ۰.۵۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد.ربع سکه در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.هر سکه گرمی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی دوشنبه 2 بهمن 1402

هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۰۴۰۰ تومان افزایش، ۲,۷۲۴,۱۰۰ تومان نرخ گذاری شد.هر مثقال طلا 18 عیار با افزایش ۰.۲۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۷۸۹,۰۰۰ تومان معامله شد.هر اونس طلا در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ بدون تغییر، ۲,۰۲۹ نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امامی

روز قبل سکه امامی برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که سکه امامی که ۲ روز پیش تا ۳۱,۶۵۰,۰۰۰ (سی و یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۲ ژانویه ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۷۸ درصدی به ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ (سی و یک میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.

 

قیمت نیم سکه

قیمت نیم سکه شاهد افزایش ۰.۵۵ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که نیم سکه که ۲ روز پیش تا ۱۷,۸۵۰,۰۰۰ (هفده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۲ ژانویه ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۵۵ درصدی به ۱۷,۹۵۰,۰۰۰ (هفده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

روز قبل ربع سکه برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که ربع سکه که ۲ روز پیش تا ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۲ ژانویه ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۹۱ درصدی به ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

روز قبل هر سکه گرمی برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که هر سکه گرمی که ۲ روز پیش تا ۵,۹۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۲ ژانویه ۲۰۲۴ - با رشد ۱.۶۶ درصدی به ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین