|

قیمت دلار

قیمت دلار امروز چهارشنبه 4 بهمن 1402 | قیمت دلار صعودی شد

قیمت دلار امروز چهارشنبه 4 بهمن 1402 را در این صفحه بخوانید.

قیمت دلار امروز چهارشنبه 4 بهمن 1402 |  قیمت دلار صعودی شد
کد مطلب : 42335

خبرنگار: علی طاهری

قیمت دلار در بازار آزاد با افزایش ۱.۰۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵۴,۴۸۰ تومان معامله شد.دلار در صرافی ملی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۲,۹۲۲ تومان نرخ گذاری شد.دلار در بازار متشکل با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۲,۹۲۲ تومان معامله شد.دلار در سامانه سنا در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۲,۹۲۲ تومان نرخ گذاری شد.دلار کانادا با افزایش ۰.۹۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۰,۶۹۵ تومان معامله شد.

قیمت دلار امروز چهارشنبه 4 بهمن 1402

قیمت دلار در بازار آزاد

روز قبل دلار در بازار آزاد مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار در بازار آزاد که ۲ روز پیش تا ۵۳,۹۲۰ (پنجاه و سه هزار و نهصد و بیست ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۴ ژانویه ۲۰۲۴ - با رشد ۱.۰۲ درصدی به ۵۴,۴۸۰ (پنجاه و چهار هزار و چهارصد و هشتاد ) تومان رسید.

قیمت دلار در صرافی ملی

روز قبل دلار در صرافی ملی مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در صرافی ملی که ۲ روز پیش تا ۴۲,۹۲۲ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و دو ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۴ ژانویه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۲ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و دو ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

روز قبل دلار در بازار متشکل مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در بازار متشکل که ۲ روز پیش تا ۴۲,۹۲۲ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و دو ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۴ ژانویه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۲ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و دو ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

روز قبل دلار در سامانه سنا مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در سامانه سنا که ۲ روز پیش تا ۴۲,۹۲۲ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و دو ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۴ ژانویه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۲ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و دو ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

روز قبل دلار کانادا مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار کانادا که ۲ روز پیش تا ۴۰,۳۲۲ (چهل هزار و سیصد و بیست و دو ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۴ ژانویه ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۹۱ درصدی به ۴۰,۶۹۵ (چهل هزار و ششصد و نود و پنج ) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین