|

قیمت دلار

قیمت دلار امروز شنبه 7 بهمن 1402 | قیمت دلار استپ کرد

قیمت دلار امروز شنبه 7 بهمن 1402 را در اینجا بخوانید.

قیمت دلار امروز شنبه 7 بهمن 1402 | قیمت دلار استپ کرد
کد مطلب : 42415

قیمت دلار در صرافی ملی با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۴۲,۹۲۲ تومان معامله شد.دلار در بازار متشکل در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۳ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۲,۹۲۲ تومان نرخ گذاری شد.دلار در سامانه سنا در بازار ۳ روز پیش نسبت به ۴ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۲,۹۲۲ تومان نرخ گذاری شد.دلار کانادا با افزایش ۰.۸۲ درصدی نسبت به ۴ روز پیش، ۴۱,۰۳۲ تومان معامله شد.

قیمت دلار در صرافی ملی

۲ روز پیش دلار در صرافی ملی مانند ۳ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در صرافی ملی که ۳ روز پیش تا ۴۲,۹۲۲ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و دو ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۲ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و دو ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

۲ روز پیش دلار در بازار متشکل مانند ۳ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در بازار متشکل که ۳ روز پیش تا ۴۲,۹۲۲ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و دو ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۲ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و دو ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

۳ روز پیش دلار در سامانه سنا مانند ۴ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در سامانه سنا که ۴ روز پیش تا ۴۲,۹۲۲ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و دو ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۲ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و دو ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

۳ روز پیش دلار کانادا مانند ۴ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار کانادا که ۴ روز پیش تا ۴۰,۶۹۵ (چهل هزار و ششصد و نود و پنج ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۸۲ درصدی به ۴۱,۰۳۲ (چهل و یک هزار و سی و دو ) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین