|

قیمت سکه شنبه 7 بهمن 1402 | قیمت سکه امامی در بازار چند؟

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی شنبه 7 بهمن 1402 را در اینجا بخوانید.

قیمت سکه شنبه 7 بهمن 1402 | قیمت سکه امامی در بازار چند؟
کد مطلب : 42423

قیمت سکه امامی با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.نیم سکه با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.ربع سکه در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد. هر سکه گرمی با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر کاملهر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۱۰۰ تومان کاهش، ۲,۷۵۵,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.هر مثقال طلا 18 عیار با کاهش ۰.۰۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۹۳۴,۰۰۰ تومان معامله شد.هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲ افزایش، ۲,۰۱۸ نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امامی

امروز سکه امامی مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که سکه امامی که ۲ روز پیش تا ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ (سی و دو میلیون و نهصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴ - به ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ (سی و دو میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

امروز نیم سکه مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که نیم سکه که ۲ روز پیش تا ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و پانصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴ - به ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

امروز ربع سکه مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که ربع سکه که ۲ روز پیش تا ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴ - به ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

امروز هر سکه گرمی مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که هر سکه گرمی که ۲ روز پیش تا ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴ - به ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین