|

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی دوشنبه 9 بهمن 1402 | قیمت سکه امامی چند؟

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی دوشنبه 9 بهمن 1402 در بازار امروز چقدر شد.

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی دوشنبه 9 بهمن 1402 | قیمت سکه امامی چند؟
کد مطلب : 42478

قیمت سکه امامی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.نیم سکه با افزایش ۰.۲۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.ربع سکه در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.هر سکه گرمی با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر کاملهر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۰۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲,۷۹۸,۰۰۰ تومان معامله شد.هر مثقال طلا 18 عیار با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان معامله شد.هر اونس طلا در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ بدون تغییر، ۲,۰۱۸ نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امامی

روز قبل سکه امامی مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. سکه امامی که ۲ روز پیش تا ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و یکصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۳ درصدی به ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و دویست هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

روز قبل نیم سکه مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. نیم سکه که ۲ روز پیش تا ۱۸,۵۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۲۶ درصدی به ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

روز قبل ربع سکه مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. ربع سکه که ۲ روز پیش تا ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۴۳ درصدی به ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

روز قبل هر سکه گرمی مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که هر سکه گرمی که ۲ روز پیش تا ۶,۱۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ - به ۶,۱۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد هزار) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین