|

قیمت دلار

قیمت دلار امروز چهارشنبه 18 بهمن 1402 | قیمت جدید دلار در بازار آزاد اعلام شد

قیمت دلار امروز چهارشنبه 18 بهمن 1402 را در بازار ارز اعلام شد.

قیمت دلار امروز چهارشنبه 18 بهمن 1402 | قیمت جدید دلار در بازار آزاد اعلام شد
کد مطلب : 42592

خبرنگار: علی طاهری

قیمت دلار در صرافی ملی با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۲,۹۲۱ تومان معامله شد.دلار در بازار متشکل با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۲,۹۲۱ تومان معامله شد.دلار در سامانه سنا در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۲,۹۲۱ تومان نرخ گذاری شد.دلار کانادا با کاهش ۱.۱۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۳,۱۵۰ تومان معامله شد.

قیمت دلار در صرافی ملی

روز قبل دلار در صرافی ملی مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در صرافی ملی که ۲ روز پیش تا ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه 18 بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۲ فوریه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

روز قبل دلار در بازار متشکل مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در بازار متشکل که ۲ روز پیش تا ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه 18 بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۲ فوریه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

روز قبل دلار در سامانه سنا مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در سامانه سنا که ۲ روز پیش تا ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه 18  بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۲ فوریه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

روز قبل دلار کانادا مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار کانادا که ۲ روز پیش تا ۴۳,۶۵۰ (چهل و سه هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه 18  بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۲ فوریه ۲۰۲۴ - با کاهش ۱.۱۵ درصدی به ۴۳,۱۵۰ (چهل و سه هزار و یکصد و پنجاه ) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین