|

قیمت دلار

قیمت دلار امروز دوشنبه 16 بهمن 1402 | قیمت دلار در بازار متشکل چقدر شد؟

قیمت دلار امروز دوشنبه 16 بهمن 1402 چقدر شد؟

قیمت دلار امروز دوشنبه 16 بهمن 1402 | قیمت دلار در بازار متشکل چقدر شد؟
کد مطلب : 42672

خبرنگار: علی طاهری

قیمت دلار در صرافی ملی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱ تومان کاهش، ۴۲,۹۲۰ تومان نرخ گذاری شد.دلار در بازار متشکل در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱ تومان کاهش، ۴۲,۹۲۰ تومان نرخ گذاری شد.دلار در سامانه سنا در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱ تومان کاهش، ۴۲,۹۲۰ تومان نرخ گذاری شد.دلار کانادا در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۲۲۴ تومان کاهش، ۴۱,۰۵۰ تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در صرافی ملی

قیمت دلار در صرافی ملی شاهد کاهش ۰ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در صرافی ملی که ۲ روز پیش تا ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۵ فوریه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل شاهد کاهش ۰ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در بازار متشکل که ۲ روز پیش تا ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۵ فوریه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

قیمت دلار در سامانه سنا شاهد کاهش ۰ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در سامانه سنا که ۲ روز پیش تا ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۵ فوریه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

روز قبل دلار کانادا برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار کانادا که ۲ روز پیش تا ۴۳,۲۷۴ (چهل و سه هزار و دویست و هفتاد و چهار ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۵ فوریه ۲۰۲۴ - با کاهش ۵.۴۱ درصدی به ۴۱,۰۵۰ (چهل و یک هزار و پنجاه ) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین