|

قیمت دلار

قیمت دلار امروز سه شنبه 17 بهمن 1402 | قیمت دلار استپ کرد

قیمت دلار امروز سه شنبه 17 بهمن 1402 در بازار اعلام شد.

قیمت دلار امروز سه شنبه 17 بهمن 1402 | قیمت دلار استپ کرد
کد مطلب : 42702

قیمت دلار در صرافی ملی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۲,۹۲۰ تومان نرخ گذاری شد.دلار در بازار متشکل با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۲,۹۲۰ تومان معامله شد.دلار در سامانه سنا با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۲,۹۲۰ تومان معامله شد.دلار کانادا با کاهش ۰.۶۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۰,۸۰۰ تومان معامله شد.

قیمت دلار در صرافی ملی

امروز دلار در صرافی ملی مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در صرافی ملی که روز قبل تا ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۶ فوریه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

امروز دلار در بازار متشکل مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در بازار متشکل که روز قبل تا ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۶ فوریه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

امروز دلار در سامانه سنا مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در سامانه سنا که روز قبل تا ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۶ فوریه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

روز قبل دلار کانادا مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار کانادا که ۲ روز پیش تا ۴۱,۰۵۰ (چهل و یک هزار و پنجاه ) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۶ فوریه ۲۰۲۴ - با کاهش ۰.۶۱ درصدی به ۴۰,۸۰۰ (چهل هزار و هشتصد ) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین