|

قیمت دلار

قیمت دلار امروز پنجشنبه 19 بهمن 1402 | قیمت دلار در صرافی ملی چقدر شد؟

قیمت دلار امروز پنجشنبه 19 بهمن 1402 در بازار چقدر شد؟

قیمت دلار امروز پنجشنبه 19 بهمن 1402 | قیمت دلار در صرافی ملی چقدر شد؟
کد مطلب : 42736

خبرنگار: علی طاهری

قیمت دلار در صرافی ملی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱ تومان افزایش، ۴۲,۹۲۱ تومان نرخ گذاری شد.دلار در بازار متشکل با افزایش ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۲,۹۲۱ تومان معامله شد.دلار در سامانه سنا با افزایش ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۲,۹۲۱ تومان معامله شد.دلار کانادا با افزایش ۰.۴۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۱,۱۸۱ تومان معامله شد.

قیمت دلار در صرافی ملی

قیمت دلار در صرافی ملی شاهد افزایش ۰ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در صرافی ملی که ۲ روز پیش تا ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۸ فوریه ۲۰۲۴ - با رشد ۰ درصدی به ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل شاهد افزایش ۰ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در بازار متشکل که ۲ روز پیش تا ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۸ فوریه ۲۰۲۴ - با رشد ۰ درصدی به ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

قیمت دلار در سامانه سنا شاهد افزایش ۰ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در سامانه سنا که ۲ روز پیش تا ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۸ فوریه ۲۰۲۴ - با رشد ۰ درصدی به ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

روز قبل دلار کانادا مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار کانادا که ۲ روز پیش تا ۴۱,۰۰۰ (چهل و یک هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۸ فوریه ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۴۳ درصدی به ۴۱,۱۸۱ (چهل و یک هزار و یکصد و هشتاد و یک ) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین