|

قیمت سکه

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی پنجشنبه 19 بهمن 1402 | قیمت سکه امامی چقدره؟

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی پنجشنبه 19 بهمن 1402 در بازار اعلام شد.

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی پنجشنبه 19 بهمن 1402 | قیمت سکه امامی چقدره؟
کد مطلب : 42738

خبرنگار: علی طاهری

قیمت سکه امامی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.نیم سکه در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۱۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.ربع سکه در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.هر سکه گرمی با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر کاملهر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۳۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲,۷۷۴,۹۰۰ تومان معامله شد.هر مثقال طلا 18 عیار با افزایش ۰.۶۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد.هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۳ کاهش، ۲,۰۳۲ نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امامی

روز قبل سکه امامی مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که سکه امامی که ۲ روز پیش تا ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ (سی و دو میلیون و سیصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۸ فوریه ۲۰۲۴ - به ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ (سی و دو میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

روز قبل نیم سکه مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که نیم سکه که ۲ روز پیش تا ۱۷,۹۵۰,۰۰۰ (هفده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۸ فوریه ۲۰۲۴ - به ۱۷,۹۵۰,۰۰۰ (هفده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

روز قبل ربع سکه مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که ربع سکه که ۲ روز پیش تا ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۸ فوریه ۲۰۲۴ - به ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

روز قبل هر سکه گرمی مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که هر سکه گرمی که ۲ روز پیش تا ۵,۷۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۰۸ فوریه ۲۰۲۴ - به ۵,۷۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین