|

قیمت دلار

قیمت دلار امروز جمعه ۴ اسفند 1402 | قیمت دلار شتاب گرفت

قیمت دلار امروز جمعه ۴ اسفند 1402 در بازار اعلام شد.

قیمت دلار امروز جمعه ۴ اسفند 1402 | قیمت دلار شتاب گرفت
کد مطلب : 42753

قیمت دلار در صرافی ملی در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۳ روز پیش، با ۱ تومان افزایش، ۴۲,۹۲۱ تومان نرخ گذاری شد.دلار در بازار متشکل با افزایش ۰ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۴۲,۹۲۱ تومان معامله شد.دلار در سامانه سنا در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۳ روز پیش، با ۱ تومان افزایش، ۴۲,۹۲۱ تومان نرخ گذاری شد.دلار کانادا در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۸۱ تومان افزایش، ۴۱,۱۸۱ تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در صرافی ملی

قیمت دلار در صرافی ملی شاهد افزایش ۰ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در صرافی ملی که ۳ روز پیش تا ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۹ فوریه ۲۰۲۴ - با رشد ۰ درصدی به ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل شاهد افزایش ۰ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در بازار متشکل که ۳ روز پیش تا ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۹ فوریه ۲۰۲۴ - با رشد ۰ درصدی به ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

قیمت دلار در سامانه سنا شاهد افزایش ۰ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در سامانه سنا که ۳ روز پیش تا ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۹ فوریه ۲۰۲۴ - با رشد ۰ درصدی به ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

۲ روز پیش دلار کانادا مانند ۳ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار کانادا که ۳ روز پیش تا ۴۱,۰۰۰ (چهل و یک هزار) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۹ فوریه ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۴۳ درصدی به ۴۱,۱۸۱ (چهل و یک هزار و یکصد و هشتاد و یک ) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین