|

قیمت دلار

قیمت دلار امروز یکشنبه 6 اسفند 1402 | قیمت دلار استپ کرد

قیمت دلار امروز یکشنبه 6 اسفند 1402 در بازار ارز اعلام شد

قیمت دلار امروز یکشنبه 6 اسفند 1402 | قیمت دلار استپ کرد
کد مطلب : 42791

خبرنگار: علی طاهری

قیمت دلار در صرافی ملی با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۴ روز پیش، ۴۲,۹۲۱ تومان معامله شد.دلار در بازار متشکل در بازار روز قبل نسبت به ۴ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۲,۹۲۱ تومان نرخ گذاری شد.دلار در سامانه سنا در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۲,۹۲۱ تومان نرخ گذاری شد.دلار کانادا در بازار روز قبل نسبت به ۴ روز پیش، با ۱۸۷ تومان کاهش، ۴۰,۹۹۴ تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در صرافی ملی

روز قبل دلار در صرافی ملی مانند ۴ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در صرافی ملی که ۴ روز پیش تا ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه 6 اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۱ فوریه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

روز قبل دلار در بازار متشکل مانند ۴ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در بازار متشکل که ۴ روز پیش تا ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه 6 اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۱ فوریه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

روز قبل دلار در سامانه سنا مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در سامانه سنا که ۲ روز پیش تا ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه 6 اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۱ فوریه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

روز قبل دلار کانادا برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار کانادا که ۴ روز پیش تا ۴۱,۱۸۱ (چهل و یک هزار و یکصد و هشتاد و یک ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه 6 اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۱ فوریه ۲۰۲۴ - با کاهش ۰.۴۵ درصدی به ۴۰,۹۹۴ (چهل هزار و نهصد و نود و چهار ) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین