|

قیمت سکه

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی یکشنبه 22 بهمن 1402 | قیمت ربع سکه چقدر شد؟

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی یکشنبه 22 بهمن 1402 در بازار ارز اعلام شد.

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی یکشنبه 22 بهمن 1402 | قیمت ربع سکه چقدر شد؟
کد مطلب : 42796

خبرنگار: علی طاهری

قیمت سکه امامی با کاهش ۰.۶۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.نیم سکه با کاهش ۰.۸۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.ربع سکه در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۱۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.هر سکه گرمی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر کاملهر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۲.۲۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲,۷۴۳,۷۰۰ تومان معامله شد.هر مثقال طلا 18 عیار در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۶۴۰۰۰ تومان کاهش، ۱۱,۸۸۵,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ بدون تغییر، ۲,۰۲۴ نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امامی

قیمت سکه امامی شاهد کاهش ۰.۶۱ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که سکه امامی که ۲ روز پیش تا ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ (سی و دو میلیون و ششصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۱۱ فوریه ۲۰۲۴ - به ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ (سی و دو میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

قیمت نیم سکه شاهد کاهش ۰.۸۳ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که نیم سکه که ۲ روز پیش تا ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۱۱ فوریه ۲۰۲۴ - به ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ (هفده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

روز قبل ربع سکه مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که ربع سکه که ۲ روز پیش تا ۱۱,۰۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۱۱ فوریه ۲۰۲۴ - به ۱۱,۰۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

روز قبل هر سکه گرمی مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که هر سکه گرمی که ۲ روز پیش تا ۵,۸۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۱۱ فوریه ۲۰۲۴ - به ۵,۸۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین