|

قیمت دلار

قیمت دلار امروز دوشنبه 23 بهمن 1402 | قیمت دلار در ایستگاه قیمت ثابت ماند

قیمت دلار امروز دوشنبه 23 بهمن 1402 را در بازار ارز اعلام شد.

قیمت دلار امروز دوشنبه 23 بهمن 1402 | قیمت دلار در ایستگاه قیمت ثابت ماند
کد مطلب : 42810

خبرنگار: علی طاهری

قیمت دلار در صرافی ملی در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۵ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۲,۹۲۱ تومان نرخ گذاری شد.دلار در بازار متشکل در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۵ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۲,۹۲۱ تومان نرخ گذاری شد.دلار در سامانه سنا در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۳ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۲,۹۲۱ تومان نرخ گذاری شد.دلار کانادا با کاهش ۰.۴۵ درصدی نسبت به ۵ روز پیش، ۴۰,۹۹۴ تومان معامله شد.

قیمت دلار در صرافی ملی

۲ روز پیش دلار در صرافی ملی مانند ۵ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در صرافی ملی که ۵ روز پیش تا ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۱۲ فوریه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

۲ روز پیش دلار در بازار متشکل مانند ۵ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در بازار متشکل که ۵ روز پیش تا ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۱۲ فوریه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

۲ روز پیش دلار در سامانه سنا مانند ۳ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در سامانه سنا که ۳ روز پیش تا ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۱۲ فوریه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

۲ روز پیش دلار کانادا برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار کانادا که ۵ روز پیش تا ۴۱,۱۸۱ (چهل و یک هزار و یکصد و هشتاد و یک ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۱۲ فوریه ۲۰۲۴ - با کاهش ۰.۴۵ درصدی به ۴۰,۹۹۴ (چهل هزار و نهصد و نود و چهار ) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین