|

قیمت دلار

قیمت دلار امروز چهارشنبه 2 اسفند 1402 | قیمت دلار بدون تغییر ماند

قیمت دلار امروز چهارشنبه 2 اسفند 1402 در بازار اعلام شد.

قیمت دلار امروز چهارشنبه 2 اسفند 1402 | قیمت دلار بدون تغییر ماند
کد مطلب : 42965

خبرنگار: علی طاهری

قیمت دلار در صرافی ملی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۲,۹۲۱ تومان نرخ گذاری شد.دلار در بازار متشکل در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۲,۹۲۱ تومان نرخ گذاری شد.دلار در سامانه سنا با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۲,۹۲۱ تومان معامله شد.دلار کانادا با افزایش ۰.۴۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۲,۴۵۲ تومان معامله شد.

قیمت دلار در صرافی ملی

روز قبل دلار در صرافی ملی مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در صرافی ملی که ۲ روز پیش تا ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه 2 اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲۰ فوریه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

روز قبل دلار در بازار متشکل مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در بازار متشکل که ۲ روز پیش تا ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسیده بود، امروز چهارشنبه 2 اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲۰ فوریه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

روز قبل دلار در سامانه سنا مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در سامانه سنا که ۲ روز پیش تا ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسیده بود، امروز چهارشنبه 2 اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲۰ فوریه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

روز قبل دلار کانادا مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار کانادا که ۲ روز پیش تا ۴۲,۲۶۵ (چهل و دو هزار و دویست و شصت و پنج ) تومان رسیده بود، امروز چهارشنبه 2 اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲۰ فوریه ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۴۴ درصدی به ۴۲,۴۵۲ (چهل و دو هزار و چهارصد و پنجاه و دو ) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین