|

عیدی بازنشستگان

سوپرایز باورنکردنی برای بازنشستگان | واریز عیدی بازنشستگان به حساب هایشان

عیدی به حساب بازنشستگان کشوری و همچنین خویش فرمایان تحت پوشش این صندوق واریز شد.

سوپرایز باورنکردنی برای بازنشستگان | واریز عیدی بازنشستگان به حساب هایشان
کد مطلب : 42973

خبرنگار علی طاهری

جعفر امیرآبادی زاده اظهارکرد: عیدی سال ۱۴۰۲ بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری براساس تصویب نامه هئیت وزیران به حساب این عزیزان واریز شد. وی تاکید کرد: برای نخستین بار و خلاف سنوات گذشته، عیدی امسال بازنشستگان خویش فرما در سال جاری (مبلغ ثابت حق عیدی +حق عائله) پرداخت خواهد شد.

به گفته امیرآبادی زاده، براساس مصوبه هیات محترم وزیران، عیدی بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری مبلغ ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: بازنشستگان و وظیفه‌بگیرانی که به آنان عائله‌مندی تعلق می گیرد مبلغ ۷۰۰هزار تومان و همچنین بازنشستگان و وظیفه‌بگیرانی که بر اساس تعاریف مندرج در سیستم احکام صندوق به آنان حق اولاد پرداخت می شود به ازاء هر فرزند مبلغ ۳۰۰هزار تومان برای آن‌ها محاسبه و پرداخت می شود

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین