|

قیمت دلار

قیمت دلار امروز سه شنبه 8 اسفند 1402 | قیمت دلار در بازار متشکل چقدر شد؟

قیمت دلار امروز سه شنبه 8 اسفند 1402 در بازار ارز اعلام شد.

قیمت دلار امروز سه شنبه 8 اسفند 1402 | قیمت دلار در بازار متشکل چقدر شد؟
کد مطلب : 43096

خبرنگار: علی طاهری

قیمت دلار در صرافی ملی با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۴ روز پیش، ۴۲,۹۲۰ تومان معامله شد.دلار در بازار متشکل با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۴ روز پیش، ۴۲,۹۲۰ تومان معامله شد.دلار در سامانه سنا در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۴ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۲,۹۲۰ تومان نرخ گذاری شد.دلار کانادا در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۴ روز پیش، با ۱۸۷ تومان افزایش، ۴۲,۷۵۱ تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در صرافی ملی

۲ روز پیش دلار در صرافی ملی مانند ۴ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در صرافی ملی که ۴ روز پیش تا ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه 8 اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲۶ فوریه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

۲ روز پیش دلار در بازار متشکل مانند ۴ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در بازار متشکل که ۴ روز پیش تا ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه 8 اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲۶ فوریه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

۲ روز پیش دلار در سامانه سنا مانند ۴ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در سامانه سنا که ۴ روز پیش تا ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه 8 اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲۶ فوریه ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

۲ روز پیش دلار کانادا مانند ۴ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار کانادا که ۴ روز پیش تا ۴۲,۵۶۴ (چهل و دو هزار و پانصد و شصت و چهار ) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه 8 اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲۶ فوریه ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۴۳ درصدی به ۴۲,۷۵۱ (چهل و دو هزار و هفتصد و پنجاه و یک ) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین