|

قیمت دلار

قیمت دلار امروز شنبه 13 اسفند 1402 | قیمت دلار در رکود

قیمت دلار امروز شنبه 13 اسفند 1402 در بازار ارز اعلام شد.

قیمت دلار امروز شنبه 13 اسفند 1402 | قیمت دلار در رکود
کد مطلب : 43180

خبرنگار: علی طاهری

قیمت دلار در صرافی ملی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۲,۹۲۰ تومان نرخ گذاری شد.دلار در بازار متشکل با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۲,۹۲۰ تومان معامله شد.دلار در سامانه سنا در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۲,۹۲۰ تومان نرخ گذاری شد.دلار کانادا با کاهش ۰.۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۳,۶۱۰ تومان معامله شد.

قیمت دلار در صرافی ملی

روز قبل دلار در صرافی ملی مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در صرافی ملی که ۲ روز پیش تا ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه 13 اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۱ مارچ ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

روز قبل دلار در بازار متشکل مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در بازار متشکل که ۲ روز پیش تا ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه 13 اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۱ مارچ ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

روز قبل دلار در سامانه سنا مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در سامانه سنا که ۲ روز پیش تا ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه 13 اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۱ مارچ ۲۰۲۴ - به ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

روز قبل دلار کانادا برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار کانادا که ۲ روز پیش تا ۴۳,۸۷۲ (چهل و سه هزار و هشتصد و هفتاد و دو ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه 13 اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۱ مارچ ۲۰۲۴ - با کاهش ۰.۶ درصدی به ۴۳,۶۱۰ (چهل و سه هزار و ششصد و ده ) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین