|

قیمت سکه

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی دوشنبه ۲۱ اسفند 1402 | قیمت سکه امامی چقدر شد؟

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی دوشنبه ۲۱ اسفند 1402 در بازار ارز اعلام شد.

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی دوشنبه ۲۱ اسفند 1402 | قیمت سکه امامی چقدر شد؟
کد مطلب : 43182

خبرنگار: علی طاهری

قیمت سکه امامی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۳۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.نیم سکه در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۱۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.ربع سکه با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد.هر سکه گرمی با افزایش ۰.۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۴۲۰۰ تومان افزایش، ۲,۹۲۰,۳۰۰ تومان نرخ گذاری شد.هر مثقال طلا 18 عیار با افزایش ۰.۸۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۲,۶۴۹,۰۰۰ تومان معامله شد.هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۴ کاهش، ۲,۰۴۴ نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امامی

روز قبل سکه امامی برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که سکه امامی که ۲ روز پیش تا ۳۳,۷۵۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۱ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۵۸ درصدی به ۳۳,۹۵۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

روز قبل نیم سکه مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که نیم سکه که ۲ روز پیش تا ۱۸,۹۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۱ مارچ ۲۰۲۴ - به ۱۸,۹۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

روز قبل ربع سکه مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که ربع سکه که ۲ روز پیش تا ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۱ مارچ ۲۰۲۴ - به ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

قیمت هر سکه گرمی شاهد افزایش ۰.۸ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که هر سکه گرمی که ۲ روز پیش تا ۶,۱۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۱ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۸ درصدی به ۶,۲۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و دویست هزار) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین