|

قیمت دلار

قیمت دلار امروز شنبه 19 اسفند 1402 | قیمت دلار در صرافی ملی چقدر شد؟

قیمت دلار امروز شنبه 19 اسفند 1402 در بازار ارز اعلام شد.

قیمت دلار امروز شنبه 19 اسفند 1402 | قیمت دلار در صرافی ملی چقدر شد؟
کد مطلب : 43243

خبرنگار علی طاهری

قیمت دلار در صرافی ملی با افزایش ۰.۲۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۳,۰۳۰ تومان معامله شد.دلار در بازار متشکل در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۱۰ تومان افزایش، ۴۳,۰۳۰ تومان نرخ گذاری شد.دلار در سامانه سنا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۱۰ تومان افزایش، ۴۳,۰۳۰ تومان نرخ گذاری شد.دلار کانادا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۲۵ تومان افزایش، ۴۵,۳۶۷ تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در صرافی ملی

قیمت دلار در صرافی ملی شاهد افزایش ۰.۲۵ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در صرافی ملی که روز قبل تا ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه 19 اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۶ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۲۵ درصدی به ۴۳,۰۳۰ (چهل و سه هزار و سی ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل شاهد افزایش ۰.۲۵ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در بازار متشکل که روز قبل تا ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه 19 اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۶ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۲۵ درصدی به ۴۳,۰۳۰ (چهل و سه هزار و سی ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

قیمت دلار در سامانه سنا شاهد افزایش ۰.۲۵ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در سامانه سنا که روز قبل تا ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه 19 اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۶ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۲۵ درصدی به ۴۳,۰۳۰ (چهل و سه هزار و سی ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

امروز دلار کانادا مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. دلار کانادا که روز قبل تا ۴۵,۱۴۲ (چهل و پنج هزار و یکصد و چهل و دو ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه 19 اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۶ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۴۹ درصدی به ۴۵,۳۶۷ (چهل و پنج هزار و سیصد و شصت و هفت ) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین