|

حقوق بازنشستگان

حقوق اسفندماه بازنشستگان کی واریز می شود؟ | مبلغ حقوق بازنشستگان چقدر شد؟

حقوق اسفندماه بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری طبق بهمن ماه به ترتیب حروف الفبا واریز می شود.

حقوق اسفندماه بازنشستگان کی واریز می شود؟ | مبلغ حقوق بازنشستگان چقدر شد؟
کد مطلب : 43266

خبرنگار علی طاهری

حقوق اسفندماه بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری طبق بهمن ماه به ترتیب حروف الفبا واریز می شود.

حقوق اسفندماه بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری طبق بهمن ماه واریز می شود.

در بهمن ماه بازنشستگان حقوق خود را طبق حروف الفبا از ۲۰ تا ۲۹ دریافت کردند.

در اسفندماه هم طبق ماه قبل پرداخت حقوق بازنشستگان از ۲۰ تا ۲۹ بر اساس حروف الفبا صورت می گیرد.

بازنشستگان هر ماه حقوق خود را از 20 تا 30 هر ماه بر اساس حروف الفبا دریافت می کنند.

اسفند 29 روز است و بنابراین بازنشستگانی که  30 هر ماه برای آنها حقوق واریز می شد در 29 اسفند حقوق خود را دریافت خواهند کرد.

حقوق اسفندماه بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری از تاریخ 20 اسفند تا 29 اسفند به ترتیب حروف الفبا و مبلغی برابر با بهمن ماه واریز خواهد شد.

حقوق اسفندماه بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری در سال 1403 به میزان 20 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین