|

قیمت دلار

قیمت دلار امروز جمعه 18 اسفند 1402 | قیمت دلار بالا رفت

قیمت دلار امروز جمعه 18 اسفند 1402 در بازار ارز اعلام شد.

قیمت دلار امروز جمعه 18 اسفند 1402 | قیمت دلار بالا رفت
کد مطلب : 43274

خبرنگار علی طاهری

قیمت دلار در صرافی ملی با افزایش ۰.۱۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۳,۰۹۵ تومان معامله شد.دلار در بازار متشکل با افزایش ۰.۱۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۳,۰۹۵ تومان معامله شد.دلار در سامانه سنا در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۶۵ تومان افزایش، ۴۳,۰۹۵ تومان نرخ گذاری شد.دلار کانادا در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۶۸۰ تومان افزایش، ۴۵,۱۸۰ تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در صرافی ملی

روز قبل دلار در صرافی ملی مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار در صرافی ملی که ۲ روز پیش تا ۴۳,۰۳۰ (چهل و سه هزار و سی ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۸ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۱۵ درصدی به ۴۳,۰۹۵ (چهل و سه هزار و نود و پنج ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

روز قبل دلار در بازار متشکل مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار در بازار متشکل که ۲ روز پیش تا ۴۳,۰۳۰ (چهل و سه هزار و سی ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۸ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۱۵ درصدی به ۴۳,۰۹۵ (چهل و سه هزار و نود و پنج ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

روز قبل دلار در سامانه سنا مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار در سامانه سنا که ۲ روز پیش تا ۴۳,۰۳۰ (چهل و سه هزار و سی ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۸ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۱۵ درصدی به ۴۳,۰۹۵ (چهل و سه هزار و نود و پنج ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

روز قبل دلار کانادا برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که دلار کانادا که ۲ روز پیش تا ۴۴,۵۰۰ (چهل و چهار هزار و پانصد ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۰۸ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۱.۵ درصدی به ۴۵,۱۸۰ (چهل و پنج هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین