|

قیمت دلار

قیمت دلار امروز یکشنبه 5 فروردین 1403 | شتاب قیمت دلار در بازار ارز

قیمت دلار امروز یکشنبه 5 فروردین 1403 در بازار ارز اعلام و مشخص شد.

قیمت دلار امروز یکشنبه 5 فروردین 1403 | شتاب قیمت دلار در بازار ارز
کد مطلب : 43490

خبرنگار: علی طاهری

قیمت دلار در صرافی ملی با افزایش ۰.۲۳ درصدی نسبت به ۵ روز پیش، ۴۳,۴۷۲ تومان معامله شد.دلار در بازار متشکل با افزایش ۰.۲۳ درصدی نسبت به ۵ روز پیش، ۴۳,۴۷۲ تومان معامله شد.دلار در سامانه سنا با افزایش ۰.۲۳ درصدی نسبت به 6 روز پیش، ۴۳,۴۷۲ تومان معامله شد.دلار کانادا در بازار ۴ روز پیش نسبت به ۵ روز پیش، با ۱۴۹ تومان افزایش، ۴۵,۱۴۲ تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در صرافی ملی شاهد افزایش ۰.۲۳ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در صرافی ملی که 6 روز پیش تا ۴۳,۳۶۹ (چهل و سه هزار و سیصد و شصت و نه ) تومان رسیده بود، امروز - قیمت دلار امروز یکشنبه 5 فروردین 1403 مصادف با ۲۳ مارچ ۲۰۲۳ - با رشد ۰.۲۳ درصدی به ۴۳,۴۷۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و هفتاد و دو ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل شاهد افزایش ۰.۲۳ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در بازار متشکل که 6 روز پیش تا ۴۳,۳۶۹ (چهل و سه هزار و سیصد و شصت و نه ) تومان رسیده بود، امروز - قیمت دلار امروز یکشنبه 5 فروردین 1403 مصادف با ۲۳ مارچ ۲۰۲۳ - با رشد ۰.۲۳ درصدی به ۴۳,۴۷۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و هفتاد و دو ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

قیمت دلار در سامانه سنا شاهد افزایش ۰.۲۳ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در سامانه سنا که 6 روز پیش تا ۴۳,۳۶۹ (چهل و سه هزار و سیصد و شصت و نه ) تومان رسیده بود، امروز - قیمت دلار امروز یکشنبه 5 فروردین 1403 مصادف با ۲۳ مارچ ۲۰۲۳ - با رشد ۰.۲۳ درصدی به ۴۳,۴۷۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و هفتاد و دو ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

۴ روز پیش دلار کانادا مانند 6 روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار کانادا که ۵ روز پیش تا ۴۴,۹۹۳ (چهل و چهار هزار و نهصد و نود و سه ) تومان رسیده بود، امروز - قیمت دلار امروز یکشنبه 5 فروردین 1403 مصادف با ۲۳ مارچ ۲۰۲۳ - با رشد ۰.۳۳ درصدی به ۴۵,۱۴۲ (چهل و پنج هزار و یکصد و چهل و دو ) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین