|

قیمت سکه

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی سه شنبه 7 فروردین 1403 | قیمت سکه در تب و تاب بازار گیر کرد

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی سه شنبه 7 فروردین 1403 در بازار ارز اعلام و مشخص شد.

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی سه شنبه 7 فروردین 1403 | قیمت سکه در تب و تاب بازار گیر کرد
کد مطلب : 43520

خبرنگار: علی طاهری

قیمت سکه امامی با افزایش ۱.۰۳ درصدی نسبت به 6  روز پیش، ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.نیم سکه با افزایش ۲.۱۵ درصدی نسبت به ۵ روز پیش، ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.ربع سکه با افزایش ۲.۷۹ درصدی نسبت به ۵ روز پیش، ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.هر سکه گرمی در بازار 5 روز پیش نسبت به 6 روز پیش، با ۲۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر کاملهر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش ۱.۶۴ درصدی نسبت به 6 روز پیش، ۳,۲۳۴,۴۰۰ تومان معامله شد.هر مثقال طلا 18 عیار در بازار 5روز پیش نسبت به 6 روز پیش، با ۲۳۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۴,۰۱۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.هر اونس طلا با کاهش ۱.۳۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۱۷۲ معامله شد.

قیمت سکه امامی

۴ روز پیش سکه امامی مانند ۵ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. سکه امامی که ۵ روز پیش تا ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ (سی و هشت میلیون و یکصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه 7 فروردین 1403 1403- با رشد ۱.۰۳ درصدی به ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ (سی و هشت میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

۴ روز پیش نیم سکه مانند ۵ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. نیم سکه که ۵6 روز پیش تا ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ (بیست و دو میلیون و هفتصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه 7 فروردین 1403  با رشد ۲.۱۵ درصدی به ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون و دویست هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

۴ روز پیش ربع سکه مانند ۵ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. ربع سکه که 6 روز پیش تا ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و نهصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه 7 فروردین 1403 با رشد ۲.۷۹ درصدی به ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

قیمت هر سکه گرمی شاهد افزایش ۲.۸۵ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که هر سکه گرمی که 6 روز پیش تا ۶,۸۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و هشتصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه 7 فروردین 1403 با رشد ۲.۸۵ درصدی به ۷,۰۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین