|

قیمت دلار

قیمت دلار امروز جمعه 17 فروردین 1403 | قیمت دلار اوج گرفت

قیمت دلار امروز جمعه 17 فروردین 1403 را در بازار ارز اعلام شد.

قیمت دلار امروز جمعه 17 فروردین 1403 | قیمت دلار اوج گرفت
کد مطلب : 43666

خبرنگار: علی طاهری

قیمت دلار  در صرافی ملی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۳,۴۶۲ تومان نرخ گذاری شد.دلار در بازار متشکل در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۳,۴۶۲ تومان نرخ گذاری شد.دلار در سامانه سنا با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۳,۴۶۲ تومان معامله شد.دلار کانادا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۴۱۴ تومان افزایش، ۴۷,۵۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در صرافی ملی

امروز دلار در صرافی ملی مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در صرافی ملی که روز قبل تا ۴۳,۴۶۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و شصت و دو ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه 17 فروردین- به ۴۳,۴۶۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و شصت و دو ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

امروز دلار در بازار متشکل مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در بازار متشکل که روز قبل تا ۴۳,۴۶۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و شصت و دو ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه 17 فروردین- به ۴۳,۴۶۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و شصت و دو ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

امروز دلار در سامانه سنا مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در سامانه سنا که روز قبل تا ۴۳,۴۶۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و شصت و دو ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه 17 فروردین- به ۴۳,۴۶۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و شصت و دو ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

امروز دلار کانادا مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. دلار کانادا که روز قبل تا ۴۷,۰۸۶ (چهل و هفت هزار و هشتاد و شش ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه 17 فروردین- با رشد ۰.۸۷ درصدی به ۴۷,۵۰۰ (چهل و هفت هزار و پانصد ) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین