|

قیمت سکه

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی جمعه 17 فروردین 1403 | قیمت سکه بالا رفت

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی جمعه 17 فروردین 1403 در بازار ارز اعلام شد.

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی جمعه 17 فروردین 1403 | قیمت سکه بالا رفت
کد مطلب : 43673

خبرنگار: علی طاهری

قیمت سکه امامی در بازار امروز نسبت به ۳ روز پیش، با ۷۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.نیم سکه در بازار امروز نسبت به ۳ روز پیش، با ۴۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.ربع سکه در بازار امروز نسبت به ۳ روز پیش، با ۳۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به ۳ روز پیش، با ۳۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر کاملهر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش ۳.۶۳ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۳,۴۳۴,۰۰۰ تومان معامله شد.هر مثقال طلا 18 عیار با افزایش ۳.۶۳ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱۴,۸۷۵,۰۰۰ تومان معامله شد.هر اونس طلا با کاهش ۰.۳۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۲۵۲ معامله شد.

قیمت سکه امامی

امروز سکه امامی مانند ۳ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. سکه امامی که ۳ روز پیش تا ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ (سی و نه میلیون و هفتصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - جمعه 17 فروردین با رشد ۱.۷۳ درصدی به ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ (چهل میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

قیمت نیم سکه شاهد افزایش ۱.۶۸ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که نیم سکه که ۳ روز پیش تا ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون و چهارصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - جمعه 17 فروردین با رشد ۱.۶۸ درصدی به ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

قیمت ربع سکه شاهد افزایش ۲.۰۲ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که ربع سکه که ۳ روز پیش تا ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و پانصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - جمعه 17 فروردین- با رشد ۲.۰۲ درصدی به ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

قیمت هر سکه گرمی شاهد افزایش ۴.۰۵ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که هر سکه گرمی که ۳ روز پیش تا ۷,۱۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و یکصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - جمعه 17 فروردین - با رشد ۴.۰۵ درصدی به ۷,۴۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین