|

قیمت دلار

قیمت دلار امروز دوشنبه 20 فروردین 1403 | قیمت دلار مهار نشدنی شد

قیمت دلار امروز دوشنبه 20 فروردین 1403 در بازار ارز اعلام شد.

قیمت دلار امروز دوشنبه 20 فروردین 1403 | قیمت دلار مهار نشدنی شد
کد مطلب : 43745

خبرنگار: علی طاهری

قیمت دلار در صرافی ملی با افزایش ۰.۲۴ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۴۳,۵۶۸ تومان معامله شد.دلار در بازار متشکل با افزایش ۰.۲۴ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۴۳,۵۶۸ تومان معامله شد.دلار در سامانه سنا با افزایش ۰.۲۴ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۴۳,۵۶۸ تومان معامله شد.دلار کانادا با افزایش ۱.۲۳ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۴۸,۳۱۹ تومان معامله شد.

قیمت دلار در صرافی ملی

قیمت دلار در صرافی ملی شاهد افزایش ۰.۲۴ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در صرافی ملی که ۳ روز پیش تا ۴۳,۴۶۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و شصت و دو ) تومان رسیده بود، امروز -دوشنبه 20 فروردین- با رشد ۰.۲۴ درصدی به ۴۳,۵۶۸ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هشت ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل شاهد افزایش ۰.۲۴ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در بازار متشکل که ۳ روز پیش تا ۴۳,۴۶۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و شصت و دو ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه 20 فروردین- با رشد ۰.۲۴ درصدی به ۴۳,۵۶۸ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هشت ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

قیمت دلار در سامانه سنا شاهد افزایش ۰.۲۴ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در سامانه سنا که ۳ روز پیش تا ۴۳,۴۶۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و شصت و دو ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه 20 فروردین- با رشد ۰.۲۴ درصدی به ۴۳,۵۶۸ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هشت ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

روز قبل دلار کانادا مانند ۳ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار کانادا که ۳ روز پیش تا ۴۷,۷۲۱ (چهل و هفت هزار و هفتصد و بیست و یک ) تومان رسیده بود، امروز -دوشنبه 20 فروردین- با رشد ۱.۲۳ درصدی به ۴۸,۳۱۹ (چهل و هشت هزار و سیصد و نوزده ) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین