|

قیمت سکه

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی شنبه 25 فروردین 1403 | قیمت ربع سکه چند؟

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی شنبه 25 فروردین 1403 در بازار ارز اعلام شد.

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی شنبه 25 فروردین 1403 | قیمت ربع سکه چند؟
کد مطلب : 43844

خبرنگار: علی طاهری

قیمت سکه امامی در بازار روز قبل نسبت به ۳ روز پیش، با ۸۰۰۰۰۰ تومان کاهش، ۴۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.نیم سکه با کاهش ۲.۵۹ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.ربع سکه با کاهش ۴.۷۳ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.هر سکه گرمی با کاهش ۳.۷۵ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر کاملهر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش ۱.۳۱ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۳,۷۰۵,۴۰۰ تومان معامله شد.هر مثقال طلا 18 عیار با افزایش ۱.۵۶ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱۶,۰۶۱,۰۰۰ تومان معامله شد.هر اونس طلا با افزایش ۲.۲۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲,۳۳۰ معامله شد.

قیمت سکه امامی

روز قبل سکه امامی برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که سکه امامی که ۳ روز پیش تا ۴۵,۸۵۰,۰۰۰ (چهل و پنج میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه 25 فروردین

 

فروردین 1403- با کاهش ۱.۷۷ درصدی به ۴۵,۰۵۰,۰۰۰ (چهل و پنج میلیون و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

روز قبل نیم سکه برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که نیم سکه که ۳ روز پیش تا ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون و هفتصد هزار) تومان رسیده بود، امروز -شنبه 25 فروردین 1403- با کاهش ۲.۵۹ درصدی به ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

روز قبل ربع سکه برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که ربع سکه که ۳ روز پیش تا ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ (هفده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسیده بود، امروز -شنبه 25 فروردین 1403- با کاهش ۴.۷۳ درصدی به ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

روز قبل هر سکه گرمی برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که هر سکه گرمی که ۳ روز پیش تا ۸,۳۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون و سیصد هزار) تومان رسیده بود، امروز -شنبه 25 فروردین 1403- با کاهش ۳.۷۵ درصدی به ۸,۰۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین